Auditorier i Mærsk Tårnet er døbt efter Jerne, Holst og Nielsen – Københavns Universitet

Mærsk Tårnet > Nyheder > 2017 > Auditorier i Mærsk Tår...

12. januar 2017

Auditorier i Mærsk Tårnet er døbt efter Jerne, Holst og Nielsen

De tre nye auditorier i Mærsk Tårnet har fået deres navne. Medarbejdere og studerende på fakultetet har i en intern navnekonkurrence givet deres bud på, hvilke prominente forsker inden for sundhedsvidenskab, der kunne lægge navn til de nye auditorier.
Dommerkomiteen har talt, og fakultetets ledelse har set nærmere på forslagene. Sammen er man kommet frem til følgende navne:

Det store auditorium navngives efter Niels K. Jerne

Det store auditorium navngives efter Niels K. Jerne (1911-1994), uddannet læge ved Københavns Universitet (1947). Jerne, der var immunolog, tog doktorgrad (1951) under ansættelse ved Statens Seruminstitut i København. Han modtog Nobelprisen i medicin og fysiologi i 1984. Hele livet kredsede han om studiet af de antistoffer, som visse af organismens hvide blodlegemer (B-lymfocytterne) danner som reaktion på indtrængende fremmede stoffer (antigener). Han opnåede i løbet af sin karriere at fremsætte tre teorier, der alle skulle vise sig at være livskraftige dynamoer i nyformuleringen af immunologien. Jerne blev medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i København i 1968. Han modtog Paul Ehrlich-prisen i 1982.

Det lille auditorium med fladt gulv navngives efter familien Holst

Det flade auditorium navngives efter Holst-familien. Holst-familien, der er en kendt dansk læge- og tandlægefamilie. Professor Jens Juul Holst (1945-) er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1970. Han er en af Europas mest citerede forskere og opdagede i 1986 tarmhormonet, GLP1, der har ført til en række præparater til brug i behandlingen af type 2-diabetes. Han forsker i appetitregulering og hormoner, der regulerer stofskiftet (fordøjelsen). Han leder en forskningsgruppe, der forsker i fedme og type 2-diabetes, især med henblik på opklaringen af hormonale forstyrrelser og mulighederne for behandling baseret på hormoner.

Det lille amfi-auditorium navngives efter Nielsine Nielsen

Det lille amfi-auditorium navngives efter Nielsine Nielsen (1850-1916), Danmarks første kvindelige læge, der blev et symbol på kvinders ret til højere uddannelse. Nielsine Nielsens ansøgning medførte et brud med mænds århundredlange monopol på højere uddannelse. Hun og Johanne Marie Gleerup, der tog sproglig studentereksamen samtidig, blev Danmarks første kvindelige studenter. I 1885 bestod Nielsine Nielsen sin embedseksamen med første karakter, og de følgende to år var hun turnuskandidat ved forskellige hospitaler. Hun havde planer om at specialisere sig i gynækologi og skrive en disputats, men da hun ikke havde mulighed for at få en fast dansk hospitalsansættelse, fordi den eneste danske gynækolog, F. Howitz, nærede antipati mod hende, måtte planerne skrinlægges. I 1904 blev Nielsine Nielsen valgt ind som en af de første kvinder i Kbh's liberale Vælgerforenings hovedbestyrelse, fra 1908 Kbh's Radikale Venstreforening, hvor hun sad indtil sin død i 1916. Også Politisk Kvindeforening meldte hun sig ind i, og senere var hun en af Kbh's Kvindevalgretsforenings delegerede ved det stiftende møde for Landsforbundet for Kvinders Valgret i 1907.