Tårnet i byen – Københavns Universitet

Tårnet i byen

Campusparken og Copenhagen Science City

Mærsk Tårnet er med en indbydende og bæredygtig campuspark samt et åbent torv mod Blegdamsvej fuldt integreret i bydelen. Som det øvrige Panum er bygningen placeret i hjertet af Science City - en af Europas største koncentrationer af uddannelse og forskning.

En campus park åben for alle 

Der er adgang til Mærsk Tårnet og campusparken fra Blegdamsvej via en forplads med skrånende grønt terræn, bænke og opholdsrum. Her åbner universitetet sig mod lokalområdet og inviterer indenfor i et smukt designet og varieret grønt byrum. Campusparken er åben for alle og tilbyder både udendørs studie- og opholdspladser for medarbejdere og studerende samt nye grønne naturoplevelser for alle Nørrebros borgere. De grønne områder og tværgående forbindelser åbner for ophold og passage – til fods eller på cykel – for naboer og borgere.

Mærsk Tårnet og campusparken er tænkt ind i en helhedsplan for bydelen. For ikke at øge trafikmængden i et i forvejen trafikeret område har der været fokus på at styrke cyklismen og den kollektive trafik. Alle udendørs parkeringspladser på Panum-grunden er nedlagt, og Panums parkeringskælder omlagt for at gøre plads til flere biler.

Et nyt varetegn i Copenhagen Science City

Mærsk Tårnet er som det øvrige Panum placeret i hjertet et Copenhagen Science City (CSC). CSC er et samarbejde mellem region, kommune, vidensinstitutioner og private erhvervsdrivende.

Copenhagen Science City - uddannelse, forskning og anvendt forskning

Det er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning, og anvendt forskning inden for medicin, sundhedsvidenskab og naturvidenskab, herunder informations- og kommunikationsteknologi.

Området huser ligeledes omkring 200 små og mellemstore virksomheder inden for højteknologi og sundhed. Mange af dem benytter sig af mulighederne for samarbejde med de i alt omkring 30.000 studerende og offentlige ”vidensarbejdere” i de natur- og sundhedsvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Copenhagen Science City er, selv i international sammenhæng, et uhyre attraktivt sted at slå sig ned for en virksomhed, der har et stort behov for forskning og udvikling. Adgang til motiverede medarbejdere, state of the art forskningsinfrastruktur, gode trafikforbindelser og et godt erhvervsklima kan tilsammen tiltrække virksomheder og investeringer.

De rigtige rammer tiltrækker de bedste hoveder fra hele verden; studerende, topforskere, iværksættere og på sigt også virksomheder.

Erhvervsudvikling

I området tæt på CSC er der en høj koncentration af etablerede virksomheder og af tilgængelige erhvervslejemål. Herunder kontorhoteller:

Læs mere om Copenhagen Science City