Klima og bæredygtighed – Københavns Universitet

Mærsk Tårnet > Arkitektur og baggrund > Klima og bæredygtighed

Klima og bæredygtighed

Mærsk Tårnet er Danmarks mest energieffektive laboratoriebygning og er bygget til at modstå fremtidens klimaforandringer.

Opsamling og genbrug af regnvand

Forpladsen mod Blegdamsvej er konstrueret, så den kan håndtere fremtidige store skybrud. Under forpladsen kan der opsamles 5 mio. liter regnvand. Det betyder, at Mærsk Tårnet kan beholde regnvandet på egen grund, så det ikke belaster byens kloaksystemer, når der kommer ekstreme regnskyl. Overskydende vand siver ned mellem fliserne, hvor det bliver opsamlet i et stort reservoir og renset i en faskine vha. rensningsfilter. Det regnvand, der bliver opsamlet, genbruges bl.a. til vanding af parken. Ligeledes bidrager taghaverne på de lave bygninger til at absorbere ekstreme regnskyl.

Energivenlig fjernkøling

Sammen med resten af Panum forsynes bygningen med koldt havvand fra Københavns havn som et klimavenligt fjernkølingssystem. Fjernkølingen bliver brugt til at køle autoklaver, ventilationsanlæg, serverrum mv.

Grøn livskvalitet for brugere og borgere

Træer og planter i campusparken er også valgt med afsæt i fremtidens klimaforandringer. Det er derfor træer fra varmere himmelstrøg som Asien og Sydamerika og nogle fra vores egne og koldere egne.

Naturgræsser genetablerer områdets historiske tilknytning til Græsningsfælleden og skaber sammen med en bred pallette af træsorter en række grønne naturrum, der fungerer som duftende og varierede opholdssteder, og som sikrer årstidsvariation. Den varierede beplantning består af mange former for biotoper og økosystemer, hvilket skaber stor biodiversitet og gør campusparken til et robust og ideelt opholdssted for dyreliv.