Formgivning og materialer – Københavns Universitet

Mærsk Tårnet > Arkitektur og baggrund > Formgivning og materialer

Formgivning og materialer

Facaden

Materiale- og farvevalget for Mærsk Tårnet matcher både Panum og omgivelserne. Facaden er beklædt med 3.300 kobberskodder, der giver bygningen et relief-agtigt udtryk.  Den kobberfarvede facade falder naturligt ind i det gamle brokvarters rødbrune murstensbygninger, og bygningens linjer er formgivet efter omgivelsernes vind- og solpåvirkning samt kravene til den indvendige disponering.

En tredjedel af kobberskodderne bevæger sig afhængig af solen. Facaden skifter derfor udtryk i løbet af dagen og reducerer energiforbruget til køling ved at skærme af for solens varme. De bevægelige skodder er udført i strækmetal, som er transparent, og i høj udstrækning holder varmen fra solen ude. Resultatet er et både behageligt og bæredygtigt byggeri. 

Facaden patinerer fra blank til mørkebrun – først efter mange år begynder kobberet at patinere til grøn.

Beton, glas og egetræsfinér

En stor del af bygningens indre er udført i beton, glas og egetræsfinér. For at sikre, at forskningen i sundhedsvidenskab kan ske under de bedste og mest stabile forhold er bygningens betonkonstruktion støbt på stedet. Det betyder, at det høje krav til vibrationer kan overholdes, da bygningen ikke kan svaje let som mange andre høje huse. Den smukke vindeltrappe, som ses fra Blegdamsvej i det store atrium, er udført af omkring 2000 formpressede stykker MDF-beklædt med egetræsfinér.

Form og opbygning

Nederst hviler Tårnet som en stamme på en stjerneformet base af fire lavere bygninger. Disse bygninger, der i deres funktioner understøtter forskningen i tårnet, rummer kantine, auditorier og fællesrum. Bygningerne integrerer sig med landskabet og vejene i nærområdet, og skaber en ny sammenhæng og genvej mellem Nørre Allé og Blegdamsvej på Nørrebro. Det høje tårn er formet som en trekant med rundede hjørner og afspejler retningen på de omkringliggende veje. 

Den svævende sti

Et unikt element i campusparken er den zigzaggende ”svævende sti”, der fører gående og cyklister henover dele af Mærsk Tårnet og skaber en ny forbindelse mellem Nørre Allé og Blegdamsvej. Stien giver alle mulighed for at komme helt tæt på bygning og livet ved universitetet og dermed få en helt ny oplevelse af både bydel og bygning – mellem tårne og trætoppe. Går du ad stien, kommer du på en 300 meter lang tur op i niveau med trækronerne. Herfra har du en helt særlig udsigt til lokalområdet.

Vind

Høje bygninger kan skabe vindgener, når vinden ”falder” ned omkring facaden. De fastmonterede kobberskodder der sidder vinkelret på bygningen, har sammen med bygningens afrundede hjørner en vinddæmpende effekt.

Inden byggeriet viste vindtunnelforsøg med en model af Tårnet og området, at der ikke ville opstå vindgener på vejene omkring Panum. Dog kan der være vindgener i enkelte områder lige omkring bygningen. Vinden falder blandt andet ned på enkelte af de lave bygningers tag, men da der ikke er mange mennesker hér, vil det ikke genere. I andre områder er der etableret træer og buske for at afhjælpe eventuelle vindgenerne.

Skyggediagram for tårnet

Mærsk Tårnet ligger tilbagetrukket fra Nørre Alle og Tagensvej med god afstand til De gamles By og karreerne på Blegdamsvej. Der er udarbejdet skyggediagram for tårnet, der viser, at det i dagtimerne kun er i Panums egne bygninger, at man mærker den direkte skygge fra den nye bygning. Om aftenen rammer skyggen fra bygningen karreen på hjørnet af Tagensvej og Blegdamsvej i perioden april til august. Facaden mod Blegdamsvej oplever skygge på facaderne, mens aftensolen i karreens gård kun rammes i meget lille grad, da karreen selv allerede kaster slagskygger om aftenen.

Se hvordan skyggerne rammer bygningerne

Se animeret præsentationsvideo af Mærsk Tårnet